Paginatoegang beheren

Pagina's die aangemaakt zijn met de Studio, kunnen publiek of privaat zijn:

 • Een publieke pagina is toegankelijk voor iedereen met toegang tot het portaal.

 • Een private pagina is beperkt tot specifiek gedefinieerde gebruikers en groepen. Standaard is een pagina privaat.

U kunt ook meer dan één gebruiker of groep tezelfdertijd beheren, voor meer informatie, zie Meerdere gebruikers, groepen en rechten bewerken.

Belangrijk

Bij het uitvoeren van de volgende procedures, worden het toegangsbeleid en de toegangsrechten die u configureert onmiddellijk toegepast op gebruikers en groepen. Dit betekent dat u de configuratie niet kunt annuleren tijdens het bewerken. U moet uitdrukkelijk gebruikers, groepen en rechten toevoegen of verwijderen.

Een toegangsbeleid instellen

De Studio biedt u de mogelijkheid een toegangsbeleid op paginaniveau in te stellen.

 1. Klik in het zijpaneel links op Bewerken in de rubriek Paginatoegang.

 2. Stel het toegangsbeleid in:

  • Klik op Publiek om gebruikers toegang te verlenen tot de pagina, zolang ze toegang hebben tot het portaal.

  • Klik op Privaat om de toegang tot de pagina te beperken tot specifiek gedefinieerde gebruikers en groepen.

 3. Klik op Voltooien om het toegangsbeleid op te slaan.

Gebruikers en groepen toevoegen aan een pagina

Indien u het toegangsbeleid instelt op Publiek, worden aan de gebruikers en groepen die aan een pagina zijn toegevoegd, standaard bewerkingsrechten voor deze pagina verleend.

Indien u het toegangsbeleid instelt op Privaat, worden aan de gebruikers en groepen die u aan een pagina hebt toegevoegd, standaard enkel voor deze pagina toegang verleend.

Voorvereiste

Gebruikers en groepen moeten reeds bestaan in de back office, binnen de rubriek Gebruikers & Groepen, waar gebruikers uitgenodigd worden voor het portaal en waar groepen worden aangemaakt.

 1. Klik in het zijpaneel links op Bewerken in de rubriek Paginatoegang.

 2. Klik op + in de rubriek Gebruikers of Groep.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een gebruiker of een groep uit de lijst.

  • Selecteer Alle om alle gebruikers of groepen te selecteren.

 4. Klik op Voltooien.

Gebruikers en groepen van een pagina verwijderen

Na een gebruiker of een groep aan een pagina te hebben toegevoegd, kunt u ze verwijderen.

Opmerking

Een gebruiker kan zichzelf niet van een pagina verwijderen.

 1. Klik in het zijpaneel links op Bewerken in de rubriek Paginatoegang.

 2. Overloop de gebruiker of groep die moet worden verwijderd.

 3. Klik op het vuilnisbakpictogram.

 4. Klik op Voltooien.

Nadat een gebruiker of een groep van een private pagina is verwijderd, heeft deze geen toegang meer tot de pagina.

Nadat een gebruiker of een groep van een publieke pagina is verwijderd, kunnen ze de pagina niet meer bewerken.

Bewerkingsrechten verlenen aan gebruikers en groepen

Aan alle gebruikers en groepen die aan een private pagina zijn toegevoegd wordt standaard paginatoegang verleend maar enkel voor deze pagina. U kunt hen bewerkingsrechten verlenen.

Opmerking

Wanneer u een gebruiker of een groep aan een publieke pagina hebt toegevoegd, worden hen bewerkingsrechten voor deze pagina verleend. U hoeft de volgende stappen dus niet uit te voeren.

 1. Klik in het zijpaneel links op Bewerken in de rubriek Paginatoegang.

 2. Overloop de gewenste gebruiker of groep.

 3. Klik op het pictogram Allow edition icon.

 4. Klik op Voltooien.

Bewerkingsrechten van gebruikers en groepen herroepen

Nadat u bewerkingsrechten hebt verleend aan gebruikers en groepen, kunt u deze rechten herroepen.

Opmerking

Een gebruiker kan zijn eigen rechten niet herroepen.

 1. Klik in het zijpaneel links op Bewerken in de rubriek Paginatoegang.

 2. Overloop de gewenste gebruiker of groep.

 3. Klik op het pictogram Forbid edition icon.

 4. Klik op Voltooien.

Meerdere gebruikers, groepen en rechten bewerken

Via de Studio-interface kunt u meer dan één gebruiker en groep tezelfdertijd en hun rechten bewerken.

 1. Klik in het zijpaneel links op Bewerken in de rubriek Paginatoegang.

 2. Selecteer Gebruikers of Groepen bovenaan de lijst met gebruikers of groepen.

  Bulk icons
 3. Klik op een van de volgende pictogrammen om meerdere gebruikers of groepen te bewerken:

  • Allow edition icon laat u toe bewerkingsrechten te verlenen aan alle gebruikers of groepen.

  • Forbid edition icon laat u toe de bewerkingsrechten van alle gebruikers of groepen te herroepen.

  • laat u toe alle gebruikers of groepen van uw pagina te verwijderen.

 4. Klik op Voltooien.