Tekst toevoegen

U kunt met een tekstbewerker tekst toevoegen aan een blok.

Het bloktype selecteren

U moet eerst het bloktype definiëren alvorens u de content die u wilt toevoegen kunt configureren.

 1. Klik vanuit het voorbeeldweergavevenster op het blok dat u wilt bewerken.

 2. Selecteer uit het zijpaneel links Tekst als het bloktype.

 3. Klik op Volgende.

Indien u van gedacht verandert, kunt u later het bloktype nog wijzigen. De blokconfiguratie zal opnieuw worden ingesteld nadat u het bloktype hebt gewijzigd.

Tekst toevoegen aan een blok

 1. Klik vanuit het voorbeeldweergavevenster op het blok dat u wilt bewerken.

 2. Selecteer uit het zijpaneel links Tekst als het bloktype.

 3. Klik op Volgende om verder te gaan met de configuratie.

 4. Voer uw tekst in het blok in.

 5. Formateer de tekst met de tekstbewerker en de toolbar.

 6. Klik op Opslaan om uw werk op te slaan.

Overzicht van de tekstbewerker

../../_images/text-editor--en.png

Met het zijpaneel links van de tekstbewerker kunt u de volgende acties uitvoeren:

 • De uitlijning van het blok controleren (rechts, midden of links)

 • Lijsten invoegen of verwijderen

 • Scheidingstekens invoegen

 • Acties ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

Opmerking

Wanneer u de uitlijning configureert, kunt u alleen één enkele optie (rechts, midden of links) gebruiken voor het volledige blok. U kunt geen andere tekstuitlijning definiëren voor een heading, een paragraaf of een lijst binnen een blok.

Tekst formateren met de toolbar

Wanneer tekst in een blok wordt ingevoerd, kunt u deze formateren met de bewerkingstoolbar.

Editor toolbar

Tekst formateren

 1. Selecteer in het tekstblok de tekst die u wilt formateren.

 2. Gebruik de pictogramman uit de toolbar die verschijnt om uw tekst te formateren.

Ovezicht van de toolbar

Editor toolbar with annotations

Aantekening

Naam

Omschrijving

1 Headings
U kunt kiezen uit drie niveaus van headings:
 • Heading 1 (H1)

 • Heading 2 (H2)

 • Heading 3 (H3)

2

Paragraaf

Voegt regelmatige bodytekst toe.

3

Vet

Zet de tekst in vet.

4

Cursief

Zet de tekst in cursief.

5

Beklemtonen

Beklemtoont de tekst.

6

Geordende lijst

Maakt een geordende lijst van de geselecteerde tekst.

7

Niet-geordende lijst

Maakt een niet-geordende lijst van de geselecteerde tekst.

8

Ongedaan maken en opnieuw doen

Maakt de laatste acties die u hebt uitgevoerd ongedaan of voert deze opnieuw uit.