Een grafiek toevoegen

U kunt grafieken gebruiken om een grafische weergave van uw data te creëren.

Stap 1: Selecteer het bloktype

U moet eerst het bloktype definiëren alvorens u de content die u wilt toevoegen kunt configureren.

 1. Klik vanuit het voorbeeldweergavevenster op het blok dat u wilt bewerken.

 2. Selecteer in het zijpaneel links Grafiek als het bloktype.

 3. Klik op Volgende.

Indien u van gedacht verandert, kunt u later het bloktype nog wijzigen. De blokconfiguratie zal opnieuw worden ingesteld nadat u het bloktype hebt gewijzigd.

Stap 2: Selecteer de dataset

Selecteer de bron dataset om een grafische weergave van de data aan te maken.

Opmerking

De dataset wordt enkel geselecteerd voor het huidige blok. Indien u later content aan een ander blok toevoegt, zult u de input dataset opnieuw moeten selecteren.

 1. Selecteer uit het zijpaneel links de gewenste dataset uit de lijst.

  Een voorbeeldweergave van de eerste 20 records wordt geopend in het voorbeeldweergavevenster.

Preview of a dataset's records
 1. Klik op Volgende om verder te gaan met de configuratie.

Stap 3: Selecteer het weergavetype

Na het selecteren van een bloktype en de input dataset, kunt u nu het type grafiek selecteren dat in het blok moet worden ingevoegd.

 1. Selecteer in het zijpaneel links het gewenste grafiektype.

 2. Klik op Volgende om verder te gaan met de configuratie.

Stap 4: Configureer de weergaveparameters

 1. Configureer in het zijpaneel links de data die uw grafiek zal weergeven:

  1. De eerste rubriek wordt gebruikt om de data in verschillende categorieën onder te brengen. Die categorieën kunnen namen, data, getallen zijn. Grafieken hebben verschillende doeleinden. Daarom kunnen de instellingen van de ene grafiek tot de andere verschillen.. Zelfs al verschilt de naam van deze sectie (horizontale as, sectoren, categorieën), heeft dit altijd dezelfde impact op de grafiek.

  2. De tweede rubriek wordt gebruikt om de data te berekenen die op de grafiek geprojecteerd zal worden. Selecteer de functie die moet worden toegepast en het veld dat moet worden gebruikt. De naam van deze sectie kan van grafiek tot grafiek verschillen (verticale as of waarden), maar heeft altijd dezelfde impact op de grafiek.

 2. (optioneel) U kunt ook de data die getoond wordt op de grafiek verfijnen:

  1. Klik onder de tweede rubriek op Een voorwaarde toevoegen.

  2. Selecteer het veld uit de input dataset.

  3. Selecteer een operator. De beschikbare operatoren kunnen verschillen afhankelijk van het veldtype.

  4. Klik op Bevestigen.

  Voor meer informatie, zie Data verfijnen.

 3. (optioneel) Om het aantal resultaten dat moet worden weergegeven te configureren, vinkt u Het aantal resultaten dat moet worden weergegeven, beperken aan en voert u het aantal resultaten dat moet worden weergegeven in.

 4. (optioneel) Om te configureren hoe resultaten worden gesorteerd, selecteer Dalende volgorde of Stijgende volgorde uit de drop-downlijst Resultaten sorteren.

 5. Klik op Volgende om verder te gaan met de configuratie.

Stap 5: Configureer de weergavestijlen

De Studio omvat verschillende vooraf gedefinieerde lay-outs voor grafieken om de juiste data weer te geven. Deze lay-outs helpen u te controleren hoe de grafiek verschijnt op de pagina zodat deze gemakkelijker kan worden begrepen.

 1. Er is een standaard lay-out geselecteerd om u doorheen de grafiekinstellingen te helpen. U kunt deze altijd wijzigen door op de kaart Lay-out van de informatie te klikken en een andere lay-out te selecteren.

 2. Voer de vereiste details in de overeenkomstige velden (titel van de grafiek, subtitel van de grafiek, aslabels) in. Deze details zijn verplicht omdat ze toekomstige bezoekers helpen uw grafieken te lezen en beter te begrijpen. Ze worden ook door schermleessoftware gebruikt voor toegankelijkheidsdoeleinden.

 3. Klik op Voltooien.

In het zijpaneel kunt u het overzicht van de configuratieparameters van het blok zien.

Summary of the chart's configuration
 1. Vink de blokconfiguratie aan en klik op Opslaan.

Uw grafiek verschijnt in het voorbeeldweergavevenster.

Preview of the resulting chart

Eenmaal u de configuratie van het blok hebt voltooid, kunt u opnieuw op het blok klikken in het voorbeeldweergavevenster om de grafiek te controleren en om de parameters van de grafiek in het zijpaneel te bewerken.