Informatie over de pagina configureren

U kunt de titel, de URL en de omschrijving van een pagina configureren. Deze informatie is vereist om een pagina te kunnen publiceren. Voor meer informatie, zie Een pagina publiceren.

Belangrijk

Denk altijd aan de noden van uw publiek wanneer u de titel, de URL en de content van de pagina kiest.

  1. Klik in het zijpaneel links op De details van de pagina invullen in de rubriek Informatie over de pagina.

  2. Voer de algemene informatie over de pagina in in de overeenkomstige velden:

    • Titel van de pagina: de titel van de pagina verschijnt in de lijst van pagina's en wordt gebruikt als de titel van het tabblad wanneer de pagina wordt doorbladerd.

    • URL: de standaard URL is vooraf ingevuld volgens de titel van de pagina. U kunt de URL vrij wijzigen zolang de pagina niet is gepubliceerd. Indien u de URL van de pagina moet veranderen nadat de pagina is gepubliceerd, moet u eerst de publicatie van de pagina ongedaan maken. Gelieve er rekening mee te houden dat, wanneer u een URL verandert, alle bestaande links naar de vorige URL worden verbroken.

    • Omschrijving: de omschrijving van de pagina wordt gebruikt voor toegankelijkheidsdoeleinden.

  3. Klik op Opslaan om de ingevoerde informatie op te slaan.

Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer de titel of de omschrijving worden gewijzigd nadat de pagina is gepubliceerd, dit aanleiding zal geven tot de Ontwerpstatus. Dit betekent dat u uw pagina moet publiceren om de wijzigingen zichtbaar te maken voor de bezoekers.