Een pagina toevoegen

  1. Klik in de back office op Pagina's.

  2. Klik onder Studio-pagina's op Pagina aanmaken.

De Studio wordt geopend. U kunt nu de paginalay-out bewerken en content aan uw pagina toevoegen.

../_images/studio-new-page--en.png

Voor meer informatie, zie De paginalay-out bewerken en Blokken configureren.

De nieuwe pagina is ook toegevoegd aan de lijst met pagina's in de back office van waaruit u kunt manage pages.

../_images/page-list-new-page--en.png