Contactformulier

Deze widget voegt een formulier in dat gebruikers kunnen gebruiken om contact op te nemen met de beheerders van het domein. Deze gebruikt reCaptcha om ervoor te zorgen dat anonieme gebruikers geen spam kunnen sturen naar de beheerders.

Contact form
Parameter Type

Omschrijving

form-disabled

booleaans (standaard: onwaar)

Specificeer of het contactformulier al dan niet moet worden gedeactiveerd (m.a.w. dat de input en het doorsturen van data wordt voorkomen).

logged-in

booleaans (standaard: automatisch opgespoord)

Specificeer of de huidige gebruiker al dan niet is ingelogd. Indien dit zo is, wordt de recaptcha niet weergegeven.

name-label

string (standaard: Uw naam)

Specificeer het label dat vóór het naamveld wordt weergegeven.

email-label

string (standaard: E-mail)

Specificeer het label dat vóór het e-mailveld wordt weergegeven.

message-label

string (standaard: Bericht)

Specificeer het label dat vóór het berichtveld wordt weergegeven.

extra velden

Waaier van veldvoorwerpen

(standaard: [])

Specificeer een lijst met velden die ingevoegd moeten worden tussen de inputs e-mail en bericht .

Elk veld moet de volgende eigenschappen hebben

 • id: unieke string in kleine letters zonder speciale karakters

 • label: unieke string

 • name: unieke string in kleine letters zonder speciale karakters

 • type: één van 'tekst' of 'keuze'

 • choices: moet ingesteld worden enkel wanneer het type 'keuze' is. Waaier van unieke strings.

 • required: boolean

Volledig voorbeeld

<ods-page-contact-form name-label="Your name"
            email-label="Email address"
            message-label="Your message"
            additional-fields="[
                      {
                       id: 'subject',
                       name: 'subject',
                       label: 'Subject',
                       type: 'text',
                       required: true,
                      },
                      {
                       id: 'category',
                       name: 'category',
                       label: 'Category',
                       type: 'choice',
                       choices: [
                        'Question about my account',
                        'Question about a dataset',
                        'Request for new dataset'
                       ],
                       required: true,
                      }
                     ]"></ods-page-contact-form>
Full example of customized contact form