De veiligheid van een pagina beheren

Om de veiligheid van een contentpagina te beheren, ga naar de rubriek Pagina's van de back office en vervolgens naar het tabblad Veiligheid van de gekozen contentpagina.

Belangrijk

Algemene toelatingen op domeinniveau hebben prioriteit op toelatingen op paginaniveau. Bijvoorbeeld, wanneer een gebruiker de "Doorloop alle pagina's"-toelating heeft, heeft hij toegang tot alle pagina's, zelfs de privépagina's. Ze moeten niet aan de pagina worden toegevoegd en hebben de veiligheidstoelatingen voor die privépagina.

Een toegangsbeleid kiezen

../../_images/page_security.png

Contentpagina's die aangemaakt zijn op het Opendatasoft-portaal zijn ofwel toegankelijk voor iedereen die toegelaten is op het portaal ofwel beperkt voor specifiek gedefinieerde gebruikers.

Om het toegangsbeleid van een contentpagina te kiezen:

 1. Ga naar Veiligheid > Toegangsbeleid.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op de knop Publieke toegangen zodat elke gebruiker toegang heeft tot de pagina zolang hij toegang heeft tot het portaal; of

 • klik op de knop Private toegang om de toegang tot de pagina's te beperken tot specifiek gedefinieerde gebruikers en/of groepen van gebruikers.

Opgelet

Wanneer een gebruiker toegang heeft tot een contentpagina die aangemaakt is vanuit datasets waar hij geen toegang toe heeft, worden alle eraan verbonden weergaves niet geladen. Wel zal die gebruiker alle andere informatie kunnen lezen die weergegeven wordt op de contentpagina, zoals tekst.

Paginatoelatingen voor gebruikers en groepen beheren

../../_images/page_security-users.png

Belangrijk

Gebruikers en groepen moeten op voorhand worden toegevoegd in de rubriek Gebruikers & Groepen. Zo niet kunnen ze niet worden teruggevonden in een paginaveiligheidsbeheer. Ongeacht het toegangsbeleid of de toelating, toelatingen kunnen inderdaad individueel aan gebruikers worden verleend of via groepen van gebruikers, maar zowel gebruikers als groepen moeten al opgesomd staan in de rubriek Gebruikers & Groepen van de back office (waar gebruikers worden uitgenodigd op het portaal en waar groepen worden aangemaakt).

Er zijn 2 toelatingen beschikbaar in het veiligheidsbeheer van een contentpagina:

 • Doorloop pagina: deze laat de gebruiker/groep van gebruikers toe om toegang te hebben tot de pagina en de content ervan. Deze toelating is standaard ingesteld voor alle gebruikers die aan de veiligheidsbeheerrubriek van de pagina worden toegevoegd.

 • Bewerk pagina: deze laat de gebruiker/groep van gebruikers toe om toegang te hebben tot de back office om de content van de pagina te bewerken.

Deze toelatingen hebben verschillende gevolgen, afhankelijk van het gekozen toegangsbeleid.

 • Toelating Doorloop pagina:

  • Voor een privépagina verleent de toelating Doorloop pagina toegang tot die pagina. Vandaar dat het belangrijk is om gebruikers aan de veiligheidsbeheerrubriek toe te voegen. Zo niet heeft niemand (behalve gebruikers met de algemene toegang op domeinniveau Doorloop alle pagina's) toegang tot de pagina en de content ervan.

  • Voor een publieke pagina verandert de toelating Doorloop pagina niets aan de toegangsveiligheid van die pagina omdat iedereen die toegang heeft tot het domein ook al toegang heeft tot die pagina.

 • Toelating Bewerk pagina: deze toelating is relevant voor zowel privé- als publieke pagina's en verleent elke gebruiker/groep van gebruikers die aan de veiligheidsbeheerrubriek van de pagina zijn toegevoegd en aan wie deze toelating Bewerk pagina verleend is, rechten om de pagina te bewerken.

Gebruikers of groepen van gebruikers aan een pagina toe te voegen of van een pagina te verwijderen

Gebruikers of groepen aan een pagina toevoegen

 1. Ga naar Veiligheid > Gebruikerstoelatingen of Veiligheid > Groepstoelatingen, afhankelijk van het feit of er een gebruiker of een groep zal worden toegevoegd.

 2. Klik op de knop Toelatingen gebruiker/groep toevoegen onderaan de tabel.

 3. Selecteer een of meerdere gebruikers/groepen van gebruikers uit de lijst. Er is ook een zoekbalk beschikbaar om een gebruiker/groep te zoeken op naam.

 4. (optioneel) Wanneer aan alle toegevoegde gebruikers/groepen de toelating Bewerk pagina gaat worden verleend alsook de standaard toelating Doorloop pagina, is het mogelijk om die toelating nu te verlenen. Ook kunnen toelatingen later nog worden verleend. Om de toelating Bewerk pagina te verlenen, bovenaan het venster "Toelatingen gebruiker/groep toevoegen", in de rubriek "Deze toelatingen verlenen":

 1. Klik op de knop Toelating toevoegen.

 2. Klik op de knop Bewerk pagina-toelating.

 1. Klik op de knop Toelatingen gebruiker/groep toevoegen onderaan het venster "Toelatingen gebruiker/groep toevoegen".

 2. Klik op de knop Opslaan rechts bovenaan.

Gebruikers of groepen van een pagina verwijderen

 1. Ga naar Veiligheid > Gebruikerstoelatingen of Veiligheid > Groepstoelatingen, afhankelijk van het feit of er een gebruiker of een groep zal worden verwijderd.

 2. In de tabel staat in de eerste kolom de naam van de gebruiker of van de groep van gebruikers. In de tweede kolom staan de overeenkomstige toelatingen. In de derde kolom staat de knop trash-button. Klik op die knop trash-button om een gekozen gebruiker/groep van gebruikers te verwijderen.

 3. Klik op de knop Opslaan rechts bovenaan.

De toelatingen tot pagina's voor gebruikers en groepen van gebruikers beheren

Het beheren van veiligheidstoelatingen voor pagina's kan 2 dingen betekenen:

 • aan een gebruiker of aan een groep van gebruikers een nieuwe paginatoelating verlenen, of

 • een paginatoelating voor een gebruiker of een groep van gebruikers verwijderen.

Paginatoelatingen voor gebruikers of groepen verlenen

 1. Ga naar Veiligheid > Gebruikerstoelatingen of Veiligheid > Groepstoelatingen, afhankelijk van het feit of de nieuwe toelating moet worden verleend aan een gebruiker of aan een groep van gebruikers.

 2. In de tabel staat in de eerste kolom de naam van de gebruiker of van de groep van gebruikers. In de tweede kolom staan de overeenkomstige toelatingen. Klik in deze tweede kolom op de knop Toelating toevoegen om een nieuwe toelating toe te voegen voor een gekozen gebruiker of groep van gebruikers.

 3. Klik op de toelating om deze te verlenen.

 4. Klik op de knop Opslaan rechts bovenaan.

Opmerking

Aangezien er slechts 2 paginatoelatingen zijn, waaronder 1 standaard toelating (Doorloop pagina), is de enige toelating die nog kan worden verleend de toelating Bewerk pagina.

Paginatoelatingen voor gebruikers of groepen verwijderen

 1. Ga naar Veiligheid > Gebruikerstoelatingen of Veiligheid > Groepstoelatingen, afhankelijk van het feit of de nieuwe toelating moet worden verwijderd voor een gebruiker of voor een groep van gebruikers.

 2. In de tabel staat in de eerste kolom de naam van de gebruiker of van de groep van gebruikers. In de tweede kolom staan de overeenkomstige toelatingen. Klik in deze tweede kolom op een gekozen toelating om deze te verwijderen.

 3. Klik op de knop Opslaan rechts bovenaan.

Opmerking

Het is niet mogelijk om de toelating Doorloop pagina te verwijderen. De enige paginatoelating die kan worden verwijderd, is de toelating Bewerk pagina. Om te vermijden dat een gebruiker toegang heeft tot een pagina, moet de pagina privé zijn (zie Een toegangsbeleid kiezen), en moet de gebruiker uit de paginaveiligheid zijn verwijderd (zie Gebruikers of groepen van een pagina verwijderen).