Een contentpagina schrijven

Belangrijk

In de paginaheader staan er naast de titel van de pagina een aantal taalknoppen - één voor elke taal die beschikbaar is in het domein. Ze maken het beheer van meertalige content mogelijk. Ingeval een contentpagina niet naar een gekozen taal werd vertaald zal de pagina voor die gekozen taal blanco blijven wanneer genavigeerd wordt vanuit de front office.

De content van de pagina wordt geschreven en beheerd vanuit het tabblad Content.

../../_images/page_content.png

Het tabblad Content is samengesteld uit 2 belangrijke elementen.

  • De drop-down templatekiezer. Standaard is de geselecteerde template de Gepersonaliseerde, die u toelaat een contentpagina van bij het begin aan te maken. Er zijn ook andere templates beschikbaar: dit zijn vooraf gedefinieerde contentpagina's die aangemaakt zijn voor diverse doeleinden (homepagina's, contactpagina's, enz.) die enkel zouden moet worden bewerkt om het portaal aan te passen.

  • De HTML- en CSS-editor waar de HTML-content en de CSS-code in zou moeten worden geschreven die de presentatie van de HTML-content omschrijft.

Opmerking

Er kunnen themakleuren, zoals die gedefinieerd staan in de Look & Feel-sectie van de back office, als CSS-variabelen gebruikt worden in de stijlbladpagina (voor meer informatie, zie Documentatie over het personaliseren van thema's en over het portaalicoon).

Het eindresultaat zal niet in de voorbeeldweergave van de pagina weergegeven worden wanneer Internet Explorer wordt gebruikt.

Rechts van het tabblad Content staat ook een knop Voorbeeldweergave. Deze opent een voorbeeldweergave van de pagina zoals uw gebruikers deze zouden zien op het portaal zonder eerst de pagina te moeten opslaan.

Paginatemplates gebruiken

Om een paginatemplate te kiezen:

  1. Klik op de drop-down templatekiezer.

  2. Kies een template uit de selectie.

Opmerking

Wanneer een andere template wordt gekozen terwijl er al een klaar staat en reeds werd gewijzigd, verschijnt er een venster waarin wordt bevestigd dat van template is veranderd.

Om de template opnieuw in te stellen, m.a.w. de gepersonaliseerde wijzigingen wissen en terugkeren naar de oorspronkelijke staat van de template:

  1. Klik op de knop "Template opnieuw instellen". Het eraan gekoppelde venster verschijnt.

  2. Klik op de knop "De content opnieuw instellen" om het opnieuw instellen van de template te bevestigen en om alle gepersonaliseerde wijzigingen te verwijderen.

Opmerking

Hoewel contentpagina's door middel van hun URL kunnen worden gedeeld, kunnen ze ook aan de gebruikers van het portaal beschikbaar worden gesteld via de navigatiebalk of zelfs worden ingesteld als de belangrijkste landingpagina (m.a.w. homepagina) van het portaal. Deze configuraties zijn ingesteld in de rubriek Look & Feel > Navigatie van de back office (zie Het navigatiemenu configureren).