Een contentpagina aanmaken

Het Opendatasoft-platform laat toe om contentpagina's aan te maken die volledig opgebouwd zijn met HTML en CSS. Deze contentpagina's kunnen voor verschillende gebruiksdoeleinden gebruikt worden: homepagina's van een portaal, dashboards met gemengde editoriale content en dataweergaven gebaseerd op de datasets die gepubliceerd staan op het portaal, pagina's die gewijd zijn aan specifieke onderwerpen (m.a.w. uitleg over het open data-project van het portaal, de licentie, enz.).

../../_images/page_edit.png

Om een nieuwe contentpagina aan te maken:

 1. Ga naar de rubriek Pagina's van de back office.

 2. Kik op de knop Nieuwe pagina.

 3. Vul in het tabblad Eigenschappen de volgende eigenschappen in:

  • URL van de pagina (verplicht): schrijf de pagina slug, zijnde de unieke identifier van de pagina, en het laatste deel van de URL om naar de pagina te gaan. Deze eigenschap is verplicht: de pagina kan niet volledig aangemaakt of bewaard worden wanneer er geen pagina slug is gedefinieerd.

  • Titel: kies een titel voor de pagina. Deze zal worden weergegeven als de titel van de browser tab en in de lijst met contentpagina's. De titel kan in meer dan één taal worden geconfigureerd, afhankelijk van het aantal talen dat beschikbaar is voor het portaal.

  • Beschrijving: schrijf een beschrijving voor de pagina. Deze zal in de lijst van contentpagina's worden weergegeven net onder de titel.

  • Tags: voer een of meer tags in met betrekking tot de pagina. Deze zal in de lijst met contentpagina's worden weergegeven in de kolom "Tags".

 4. Klik op de knop Opslaan.