Een contentpagina aanmaken

Dankzij het Opendatasoft-platform kunt u datasets publiceren en exploreren, maar het ook gebruik om volledig gepersonaliseerde contentpagina's te bouwen, editoriale content te mengen alsook dataweergaves vanuit de datasets die gepubliceerd zijn in het domein.

Contentpagina's kunnen gebruikt worden om:

  • Het portaal aanvullen en organiseren door een homepagina te configureren en door pagina's te creëren rond specifieke onderwerpen (het project, de datalicentie, ...)

  • Editoriale content rechtstreeks op het platform schrijven en deze delen als een rechtstreekse link of via een embed

  • Geavanceerde dashboards bouwen met dynamische weergaves op het portaal en deze delen

De pagina schrijven

We willen een heel eenvoudige pagina aanmaken, die informatie bevat over uw portaal en een zijbalk waarin u iets kan vertellen over uw stad.

Laten we beginnen met naar de back-office te gaan en te klikken op de koppeling "Pagina > Nieuwe pagina" in het menu.

../../_images/page_list.png

Hierdoor komt u terecht op de interface waarmee u uw nieuwe blanco pagina kan bewerken.

../../_images/page_edit.png

Op dit moment is de pagina nog niet echt aangemaakt; u moet deze eerst nog opslaan. Alvorens dit te doen moet u eerst de slug pagina configureren (page1 in het bovenstaande voorbeeld), die zowel de unieke identifier van de pagina als de het laatste deel van de URL van de pagina is (adres in de browser).

Opmerking

Wanneer het domein is geconfigureerd voor interfacetalen van meerdere gebruikers, moet u de content van de pagina configureren (titel, beschrijving en paginatekst zelf) voor alle geconfigureerde talen.

De templatekiezer toont vooraf gedefinieerde templates die u rechtstreeks kan gebruiken. Deze templates gaan van een zeer eenvoudige lay-out, met tekstzones die u rechtstreeks kan bewerken, tot homepagina's van portalen die de content van de catalogus voorstellen.

U kunt er ook voor kiezen om de pagina te bewerken in expertmodus. Hiermee krijgt u rechtstreeks toegang tot de HTML en CSS van de pagina en laat u toe om de stijl van uw pagina verder te personaliseren, of om zeer geavanceerde pagina's te bouwen door gebruik te maken van onze Opendatasoft widgets. U kunt vanuit om het even welke template overschakelen naar expertmodus, m.a.w. u kunt deze templates gebruiken als vertrekpunten voor dashboards of geavanceerde pagina's. Maar eenmaal u bent overgeschakeld naar expertmodus, kunt u niet terug keren.

../../_images/page_edit-expert.png

Aangezien de opgegeven doelstelling erin bestaat om een eenvoudige contentpagina aan te maken met een zijbalk, lijkt de template "Hoofdblok + kolom rechts" hier perfect te passen.

Eenmaal de template is gekozen, kan u de twee tekstblokken zien en kan u de tekst erin bewerken en formatteren met behulp van een text editor. Bijvoorbeeld: u kan een aantal paragrafen over uw portaal typen in het centraal blok, inclusief headers en onderdelen in het vetjes met behulp van de editor. Vervolgens enkele lijnen over uw stad in de zijbalk rechts.

Aan de rechterzijde van de interface kan u een knopje "Voorbeeldweergave" zien die een voorbeeldweergave geeft van de pagina zoals uw gebruikers deze zouden zien op het portaal, zonder eerst de pagina te moeten opslaan.

Nadat u de pagina heeft bewerkt, kan u een kijkje nemen naar de voorbeeldweergave en deze misschien een paar keer opnieuw bewerken en bekijken. Op een bepaald moment belandt u op een punt waarbij u tevreden bent met uw pagina en waarbij u deze kan opslaan.

De pagina beschikbaar maken voor uw gebruikers

Eenmaal de pagina is aangemaakt en opgeslagen, is deze toegankelijk via de URL van deze pagina: u kan de URL delen met iedereen die u wil, maar u kan de pagina ook beschikbaar stellen via het menu van uw portaal of deze zelfs tot uw nieuwe homepagina van uw portaal maken. Dit gebeurt allemaal via de pagina "Look & feel > Navigatie".