De URL van uw domein aanpassen

Een nieuw Opendatasoft-domein heeft één URL onder de vorm <domain>.opendatasoft.com.

Aangezien de URL van een domein een zeer belangrijke tool is met het oog op onderzoekbaarheid, branding en het feit er gemakkelijk toegang toe te hebben, zal deze URL vaak moeten worden aangepast. Als dusdanig biedt het Opendatasoft-platform de mogelijkheid om extra namen aan een domein toe te voegen. Deze aanpassingsopties zijn momenteel niet beschikbaar in de back office en moeten aangevraagd worden met het ondersteuningsformulier in de back office.

In onderstaande tekst zal het domein "naam" de eerste, basisnaam van een Opendatasoft-domein vertegenwoordigen en zullen we eventuele extra namen aliassen noemen. De namen zijn immers het host-gedeelte van de URL's die gebruikt worden om toegang te hebben tot het domein.

Door klanten voorziene DNS-aliassen

Het is ook mogelijk om de basis-URL van een Opendatasoft-domein te wijzigen naar een aangepaste domeinnaam waarvan de autoritatieve DNS-server er één controleert. Bijvoorbeeld: een onderneming met de naam "Voorbeeld" heeft een Opendatasoft-domein met de naam "voorbeeld". De hoofd-URL ervan is example.opendatasoft.com, maar i het is mogelijk dat deze klant zijn domein wil instellen om het alias data.example.com te gebruiken.

Dit kan in 2 stappen gebeuren:

  1. Een DNS-record van het type CNAME aanmaken voor de gewenste naam met de standaard naam van iemands Opendatasoft-domein als waarde.

Let op

Een trailing dot na een DNS-naam betekent een absolute naam in plaats van een relatieve naam. In de DNS-configuratie zijn namen standaard meestal relatief. Dus zou data.example.com in feite betekenen data.example.com.example.com., wat over het algemeen niet gewild is.

Het DNS-record voor bovenstaand voorbeeld zou er als volgt uitzien: data.example.com. IN CNAME example.opendatasoft.com.

Wanneer iemands DNS-provider relatieve namen gebruikt, kan deze er als volgt uitzien: data IN CNAME example.opendatasoft.com.

Tip

Iemands DNS-provider zal meestal over documentatie beschikken waarin staat uitgelegd hoe aangepaste items kunnen worden ingesteld met behulp van hun interface.

  1. De nieuwe naam moet geregistreerd worden als een alias van het hoofddomein van het Opendatasoft-platform. Om dit te doen, gelieve contact op te nemen met het support team van Opendatasoft door het gebruik te maken van het ondersteuningsformulier in de back office.

Er kan een onbeperkt aantal afzonderlijke DNS-namen worden toegevoegd aan een Opendatasoft-domein. Hoewel alle domeinnamen en aliassen gebruikt worden om gelijktijdig toegang te krijgen tot het domein, zal het eerste alias standaard gebruikt worden voor URL's die zijn gegenereerd om van buitenaf toegang te krijgen tot de site (bijvoorbeeld in een kennisgevingse-mail). Inlogsessies van gebruikers zijn ook specifiek voor een domeinnaam. Het is dus mogelijk dat een gebruiker kan worden geauthentificeerd wanneer hij zich via één alias toegang verschaft tot een domein en dat hij niet wordt geauthentificeerd (anoniem) voor een ander alias of de hoofdnaam.

Waarschuwing

Sommige DNS-providers bieden doorverwijsmogelijkheden naar het internet als een middel om de URL van een site te wijzigen. Het doorverwijzen naar het internet is evenwel niet hetzelfde als een DNS CNAME en kan niet gebruikt om de URL van een Opendatasoft-domein aan te passen.

Belangrijk

Records van het type "A" of "AAAA" worden niet ondersteund door het Opendatasoft-Platform aangezien het IP-adres van iemands domein mogelijk kan worden gewijzigd.

HTTPS- en TLS (SSL)-certificaten

Connections to Opendatasoft are private.

HTTPS is een algemeen gebruikt protocol dat erop gericht is de privacy en de integriteit te waarborgen van uitwisselingen tussen een website en de gebruikers ervan door HTTP over een veilige communicatielaag te voorzien. Omwille van deze veiligheids- en integriteitsredenen, dwingt het Opendatasoft-platform het gebruik af van HTTPS doorheen haar diensten en als dusdanig zijn verzoeken die gedaan worden aan Opendatasoft-domeinen en al hun aliassen HTTPS-enabled. TLS is het effectieve protocol dat tegenwoordig gebruikt wordt om HTTPS te beveiligen en vervangt het oorspronkelijke, ouderwetse SSL-protocol.

Wanneer iemand er echter voor kiest om een aangepaste domeinnaam te gebruiken (data.example.com), zal het TLS-certificaat door Opendatasoft namens iemand worden gegenereerd door gebruik te maken van de diensten van Let's Encrypt. Het genereren en hernieuwen van certificaten gebeurt op transparante wijze door Opendatasoft en het hernieuwingsproces verloopt volledig automatisch zolang de DNS-entry ingesteld is en geldig blijft. Let's Encrypt-certificaten bieden hetzelfde veiligheidsniveau als alle andere Domain-Validated TLS-certificaten en de korte levenscyclus ervan (3 maanden) waarborgt dat het veiligheidsniveau voortdurend wordt bijgewerkt. Let's Encrypt-certificaten zijn gratis voor Opendatasoft-klanten.

Opmerking

Wanneer de configuratie van iemands eigen DNS een CAA-entry omvat (Certificate Authority Authorization), zal het noodzakelijk zijn om Let's Encrypt toe te voegen aan de lijst met toegelaten CA's. De vereiste identifier is letsencrypt.org.

Taalbehandeling

Wanneer iemand meerdere talen hanteert op het Opendatasoft-domein en taalspecifieke domeinaliassen gebruikt, kan iemand vragen dat elk alias gekoppeld wordt aan een specifieke taal. Bijvoorbeeld: wanneer er 2 aliassen zijn, data.example.co.uk en daten.example.de, kan gevraagd worden dat het zich toegang verschaffen tot het domein via het eerste alias gebeurt met behulp van Engelstalige content en dat het zich toegang verschaffen tot het domein via het tweede alias standaard gebeurt met behulp van Duitstalige content. Zoals gebruikelijk kunnen gebruikers vervolgens van taal veranderen.