Catalogus- en datasetpagina's configureren

In dit deel wordt uitgelegd welke eigenschappen geconfigureerd kunnen worden op de catalogus- en datasetpagina's.

Cataloguspagina

Geografische filter

Wanneer u datasets heeft met geografische metadata, kunt u gebruikers de mogelijkheid geven om de catalogus voor datasets in een specifiek gebied te filteren door middel van een minikaart in de filterbalk. Zie De catalogus opzoeken voor meer details.

Deze eigenschap kan geactiveerd of gedeactiveerd worden in de rubriek Configuratie in de menubalk en vervolgens op de koppeling Cataloguspagina & datasetpagina's.

../../_images/configuration_geo-filter.png

Datasetpagina

Gebruikers kunnen datasets exploreren en analyseren door gebruik te maken van verschillende weergaves en tools die allemaal beschikbaar zijn in een tabblad in de datasetpagina. Zie Data weergeven voor meer details.

Standaard tabblad

Standaard wordt de dataset geopend met de tabelweergave, maar u kan er in de plaats voor kiezen om het informatietabblad weer te geven. De standaard tabelweergave is nuttig om gebruikers rechtstreeks toegang te geven tot de data, terwijl het standaard informatietabblad interessant is om gebruikers eerst de context en de omschrijving te geven.

../../_images/configuration_default-tab.png