Regionale instellingen

Tijdzone van het domein

../../_images/regional_settings.png

Het tijdstip van de events die vermeld staan in kennisgevingse-mails (rapporten en waarschuwingen) is gebaseerd op de tijdzone van het domein. Standaard is de tijdzone van alle Opendatasoft-domeinen UTC.

Om de tijdzone van een domein te veranderen, ga naar Configuratie > Regionale instellingen. In deze subsectie van de back office staat de configuratie van de tijdzone van het domein weergegeven.

  1. Klik op het drop-down menu Tijdzone.

  2. Kies de juiste tijdzone.

  3. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek van de pagina.

Opmerking

Het is ook mogelijk om een stad of zone rechtstreeks in het tekstvak te schrijven. Er verschijnt dan een selectie van overeenkomstige bestaande tijdzones.

CSV-scheidingsteken

../../_images/csv_delimiter.png

Voor CSV-bestanden wordt er voorkeur gegeven aan een scheidingsteken. Deze kan, afhankelijk van de geografische locatie, een komma of een puntkomma zijn. Het scheidingsteken dat standaard gebruikt wordt voor het exporteren van catalogi en gegevenssets in CSV-formaat (zie Gegevens exporteren) kan bepaald worden met behulp van de CSV-scheidingsteken configuratie-instellingen.

Opmerking

Deze configuratie is niet van toepassing op de API, die een eigen manier heeft om het scheidingsteken voor CSV-exports te bepalen (Zie API Search v1 en 'API Search v2 <https://help.opendatasoft.com/apis/ods-search-v2/#exporting-datasets >'_).

Als u het standaardscheidingsteken voor CSV-exports wilt instellen, ga dan naar Configuratie > Regionale Instellingen. In deze subsectie van de back office wordt de CSV-scheidingsteken configuratie weergegeven.

  1. Klik op het drop-down menu Scheidingsteken.

  2. Kies "Komma (,)" of "Puntkomma (;)".

  3. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek van de pagina.

Standaard geografische dekking van datasets

../../_images/configuration_default-location.png

De geographische dekkingsmetadata geeft de locatie aan van de data die in de dataset zijn opgenomen. Hoewel de metadata achteraf individueel voor elke dataset kunnen worden ingesteld, is het mogelijk om de standaard locatie(s) te configureren die automatisch ingesteld zullen worden als geografische dekkingsmetadata voor alle datasets die achteraf worden aangemaakt.

  1. Schrijf de naam van de gekozen locatie in het tekstvak Standaard geografische dekking.

  2. Er verschijnt een keuzelijst met een selectie van bestaande locaties die overeenstemmen met de naam die eerder was ingetypt. Klik op de juiste locatie.

  3. (optioneel) Herhaal stappen 1 en 2 van deze procedure om andere standaard locaties toe te voegen (bijvoorbeeld, wanneer de data van het portaal betrekking heeft op meer dan één administratieve afdeling).

  4. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek van de pagina.

Opgelet

Wanneer meer dan één standaard locatie wordt toegevoegd, moet dit op hetzelfde administratieve niveau zijn (bijvoorbeeld, landen, steden, regio's, enz.).