Gebruikers engageren

Commentaren

Gebruikers kunnen opmerkingen formuleren over datasets. Wanneer deze is geactiveerd wordt een extra tabblad "Commentaren" weergegeven in de datasetpagina.

Om deze functie te activeren, moet u een Disqus-account configureren dat gekoppeld is aan het portaal. Disqus is een extern commentaarbeheersysteem. U moet de verkorte naam van uw account en de publieke sleutel instellen in het menu Configureren, in de rubriek Sociale netwerken & delen.

../../_images/configuration_disqus.png

Wanneer u er niet zeker van bent hoe u uw Disqus-gegevens kan bekomen, kan u de stappen volgen die gedetailleerd beschreven staan op de pagina.

Hergebruiken aanmoedigen

Een van de belangrijkste doelstellingen van Open Data is om er voor te zorgen dat uw data hergebruikt worden en zo nieuwe analyses of nieuwe diensten worden gegenereerd. Het in een lijst onderbrengen van deze hergebruiken op de pagina's van de aanverwante datasets zal helpen om zowel het hergebruik zelf als uw data te promoten.

U kan de hergebruiken configureren in de menurubriek Configuratie onder Hergebruiken.

../../_images/configuration_enable-reuses.png

Wanneer de hergebruikfunctie op uw portaal wordt geactiveerd, wordt een nieuwe rubriek Hergebruiken weergegeven onderaan het informatietabblad op elke pagina van de dataset. Daarnaast zal in deze rubriek een formulier beschikbaar worden gesteld dat gebruikers kunnen gebruiken om hun hergebruiken in te dienen en zal een lijst van alle goedgekeurde hergebruiken worden opgemaakt.

Opdat nieuwe hergebruiken worden weergegeven op de pagina van een dataset, moeten deze gecontroleerd en goedgekeurd worden door een beheerder.

../../_images/reuses_list.png

Wanneer de hergebruikfunctie is geactiveerd, kan u daarnaast anonieme gebruikers (gebruikers zonder een account) toelaten om hergebruiken in te dienen. Dit is aanbevolen op Open Data-portalen of portalen die niet toelaten dat externe gebruikers een account aanmaken.

../../_images/reuses_anonymous.png

Kennisgevingen

Standaard stuurt het portaal een kennisgeving naar de beheerders voor elk hergebruik dat wordt ingediend. U kan de e-mailadressen van bijkomende ontvangers toevoegen in het formulier "Kennisgevingen ontvangers nieuwe hergebruiken".

../../_images/reuses_notification.png

Indien u deze kennisgevingen enkel wil sturen naar één specifiek adres, kan u dit specificeren in het formulier en het vakje "Kennisgevingen uitsluitend naar deze adressen sturen" aanvinken. Bijvoorbeeld: indien u deze kennisgevingen enkel naar opendata@yourdomain.com wil sturen:

../../_images/reuses_notification-exclusive.png

Contactformulier ontvangers

Op de pagina's die u aanmaakt, kan u een contactformulier opnemen waarmee gebruikers een bericht naar de domeinbeheerders kunnen sturen. U kan ontvangers aan deze berichten toevoegen in de rubriek Sociale netwerken & delen in het menu Configureren.

../../_images/configuration_contact-form.png

Datasetinschrijvingen

Gebruikers op uw portaal kunnen inschrijven op elke dataset waar ze toegang toe hebben. Hierdoor kiezen ze ervoor om kennisgevingen te ontvangen die de uitgever van de dataset kan beslissen om op elk moment te sturen. Bijvoorbeeld informatie over een toekomstige schemawijziging of om aan te geven dat de data onlangs werd bijgewerkt.

Opmerking

De knop is enkel beschikbaar voor gebruikers die ingelogd zijn op het portaal en die een account gebruiken. Indien u deze functie bijvoorbeeld wil gebruiken op een open data-portaal, is het mogelijk dat u gebruikers de mogelijkheid wil bieden om zich in te schrijven op uw portaal.

../../_images/subscription__button--en.png

Als uitgever van de dataset kan u de lijst met gebruikers zien die vanuit de back-office configuratiepagina ervan ingeschreven hebben op uw dataset via het tabblad "Abonnees" dat verschijnt wanneer u minstens één abonnee op de dataset heeft. Van daaruit kan u ook een bericht sturen naar alle gebruikers die ingeschreven hebben op deze dataset.

../../_images/subscription__backoffice--en.png

Het is aangeraden om uw abonnees vooraf te waarschuwen voor elke wijziging die een impact heeft op welke ook van hun hergebruiken, zoals een wijziging in het schema (waarbij een bestaand veld een andere naam krijgt, waarbij een veld wordt verwijderd) wat problemen met bestaande hergebruiken kan veroorzaken of een update van de dataset zelf, wanneer deze niet zeer frequent up-to-date wordt gebracht.

User feedback on datasets (deprecated)

Warning

This feature has been deprecated. We are committed to support it but it will no longer benefit from any upgrade.

Wanneer u feedback wenst in te zamelen over de content van een specifieke dataset, kan u "Feedback van gebruikers" activeren vanuit de back-office configuratiepagina ervan.

Feedback configuration

Eenmaal de optie actief is en de dataset opnieuw gepubliceerd is, zullen uw gebruikers feedback over uw dataset kunnen sturen, ofwel voor een specifiek record, ofwel om een nieuw record te suggereren, en dit door te klikken op de kleine chat bubbel in de tabelweergave.

Hierdoor wordt een formulier geopend waarop de gebruiker een bericht kan schrijven en ook nieuwe waarden kan suggereren.

Als uitgever van de dataset heeft u toegang tot de lijst met alle feedback die door uw gebruikers is gestuurd. Deze is beschikbaar in het tabblad "Feedback" op de back-office datasetpagina. Van daaruit kan u voor elke gestuurde feedback het bericht, de gesuggereerde waarden zien en kan u deze archiveren eenmaal u van oordeel bent dat deze behandeld werd.

../../_images/feedback_submission.png

Opmerking

Dit is geen crowdsourcing-functie; de suggesties worden niet automatisch toegepast of toegevoegd aan de dataset. Het is de taak van de uitgever van de dataset om ervoor te zorgen dat de relevante feedback wordt toegepast op de bron.