Analyse van derden

De monitoring tools die door Opendatasoft worden aangeboden, zijn vooral gericht op API calls en gebruikswijzen. Ze zijn nuttig om nauwkeurige informatie te verzamelen over hoe data worden gebruik. Maar het kan beperkend zijn wanneer wordt geprobeerd het publiek van een portaal in ruimere mate te meten.

Diensten van derden, die gespecialiseerd zijn in het meten van het publiek, kunnen bijkomende analyses verschaffen zoals verwijzingsbronnen, geografische herkomst van bezoekers of tijd die wordt doorgebracht op het portaal.

Opendatasoft ondersteunt de integratie met Google Analytics, XiTi, SmartTag via AT Internet en Matomo. Eenmaal ze geconfigureerd zijn en runnen, laten ze toe publiek op te volgen op de front office van een domein.

Google Analytics configureren.

Google Analytics is een analyseoplossing die geboden wordt door Google. Momenteel worden enkel "Universele Analyses"-eigenschappen ondersteund.

Voorvereiste

Vul het ID van Google Analytics in het desbetreffende tekstvak in. Dit zou moeten beginnen met UA-.

 1. Ga in de rubriek Configuratie > Opvolging van de back office naar de ruimte Google Analytics.

 2. Voer uw Google Analytics ID in in het overeenkomstige veld.

 3. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek.

Google Analytics is nu geactiveerd op het domein.

Het gebruik van Google Analytics op uw portaal houdt in dat u de toestemming van gebruikers moet krijgen om in overeenstemming te zijn met bepaalde privacywetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Voor meer informatie, zie Wettelijke vermeldingen weergeven.

XiTi Analyzer NX configureren

XiTi is een analyseoplossing die geboden wordt door AT Internet.

Bij de activering van XiTi op een Opendatasoft-domein wordt het Opendatasoft-team betrokken.

Voorvereiste

Contacteer support@opendatasoft.com en stuur een xtcore.js -bestand, alsook uw XiTi-identificatiegegevens die beide verschaft worden door XiTi.

Na controle en goedkeuring van het JavaScript-bestand door Opendatasoft is XiTi beschikbaar op het Opendatasoft-domein.

 1. Ga in de rubriek Configuratie > Opvolging van de back office naar de ruimte XiTi.

 2. Vul de volgende waarden in in de desbetreffende velden: XTSD Code (verplicht), XTSITE Code (verplicht), Level 2 Site ID en Root die gebruikt worden in de paginanamen.

 3. Toggle, afhankelijk van uw trackerconfiguratie op Vereis toestemming van de gebruiker om bezoekers toe te laten cookies in een cookie banner te activeren of te deactiveren. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de desbetreffende mensen binnen uw organisatie. Voor meer informatie, zie Wettelijke vermeldingen weergeven.

 4. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek.

XiTi is nu geactiveerd op het domein.

SmartTag activeren

SmartTag is een analyseoplossing die geboden wordt door AT Internet.

Bij de activering van SmartTag op een Opendatasoft-domein wordt het Opendatasoft-team betrokken.

Voorvereiste

Contacteer support@opendatasoft.com en stuur een smarttag.js-bestand dat verschaft wordt door SmartTag.

Na controle en goedkeuring van het JavaScript-bestand door Opendatasoft, is SmartTag beschikbaar op het Opendatasoft-domein.

 1. Ga in de rubriek Configuratie > Opvolging van de back office naar de ruimte SmartTag.

 2. Klik op de toggle-knop SmartTag activeren.

 3. Toggle, afhankelijk van uw trackerconfiguratie op Vereis toestemming van de gebruiker om bezoekers toe te laten cookies in een cookie banner te activeren of te deactiveren. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de desbetreffende mensen binnen uw organisatie. Voor meer informatie, zie Wettelijke vermeldingen weergeven.

 4. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek.

SmartTag is nu geactiveerd op het domein.

Matomo configureren

Matomo is een open-source analyseplatform. Matomo Tag Manager wordt niet ondersteund door Opendatasoft.

Voorvereiste

Haal de URL-site en ID-site voor uw domein op vanuit het beheerportaal van Matomo.

 1. Ga in de rubriek Configuratie > Opvolging van de back office naar de ruimte Matomo.

 2. Voer uw website URL en website ID in in de overeenkomstige velden.

 3. Toggle, afhankelijk van uw trackerconfiguratie op Vereis toestemming van de gebruiker om bezoekers toe te laten cookies in een cookie banner te activeren of te deactiveren. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de desbetreffende mensen binnen uw organisatie. Voor meer informatie, zie Wettelijke vermeldingen weergeven.

Matomo is nu geactiveerd op het domein.