Wettelijke vermeldingen weergeven

Informatie over cookies en trackers

Wanneer u in de EU gevestigd bent, bent u bij wet verplicht om een bericht weer te geven waarin uw gebruikers in kennis worden gesteld van het feit dat de sites cookies gebruiken en voor welk doel.

U kan ervoor kiezen om dit bericht weer te geven in het menu Configuration, in de rubriek Legals:

../../_images/configuration_legals-cookies.png

U kan de volledige EU-richtlijnen raadplegen via deze koppeling.

Algemene voorwaarden van het portaal en privacybeleid

Waarschuwing

Het is een wettelijke verplichting om zowel de algemene voorwaarden en het privacybeleid van een Opendatasoft-domein te specificeren. Aangezien er standaard geen zijn, moet elke beheerder van een Opendatasoft-domein deze gebruiksvoorwaarden specificeren, vooral alvorens het portaal voor alle gebruikers wordt opengesteld.

Om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van een portaal te specificeren, ga naar Configuratie > Legals. In deze subsectie van het back office-menu, ga naar de rubriek "Algemene voorwaarden van het portaal en privacybeleid".

../../_images/cgu_1.png ../../_images/cgu_2.png ../../_images/cgu_3.png
 1. Kies één manier om zowel de algemene voorwaarden en het privacybeleid op het domein toe te voegen. Klik ofwel op:

 • "Gebruik koppelingen naar pagina's die gehost worden op een andere website" wanneer zowel de algemene voorwaarden als het privacybeleid reeds gehost worden op een andere website (wanneer deze optie wordt gekozen, volg dan de sectie A van stap 3).

 • of "Schrijf gepersonaliseerde algemene voorwaarden en privacybeled" om de gebruiksvoorwaarden rechtstreeks te schrijven of te plakken op het Opendatasoft-platform (wanneer deze optie wordt gekozen, volg dan de sectie B van stap 3).

 1. Wanneer het domein in meer dan één taal beschikbaar is: kies om ofwel de gebruiksvoorwaarden in slechts één taal weer te geven of om deze in verschillende talen beschikbaar te stellen.

 • Vink het vakje "Gebruik dezelfde teksten voor alle talen" aan om dezelfde documenten voor alle beschikbare talen te gebruiken (bijv. wanneer de algemene voorwaarden en het privacybeleid enkel geschreven en beschikbaar zijn in de taal van het land van het portaal, bijv. het Engels, zullen de gebruiksvoorwaarden in het Engels worden weergegeven, ongeacht de taal die door de gebruiker op het portaal is geselecteerd).

 • Vink het vakje "Gebruik dezelfde teksten voor alle talen" uit om verschillende documenten te specificeren afhankelijk van de taal. In dat geval worden alle beschikbare talen weergegeven onder de vorm van grijze vakjes die kunnen worden aangevinkt en die de code van elke beschikbare taal bevatten. De taalcodes worden voorafgegaan door icon-attention wanneer niet alle documenten werden gespecificeerd.

Belangrijk

Wanneer de keuze "Gebruik dezelfde teksten voor alle talen" is uitgevinkt, zal stap 3 moeten worden herhaald tot voor elke taal de algemene voorwaarden en het privacybeleid zijn gespecificeerd. Er mag geen enkel icon-attention overblijven.

 1. Afhankelijk van de in stap 1 gekozen optie, dient u de procedure van sectie A of B te volgen.

A. Om reeds gehoste algemene voorwaarden en privacybeleid aan het platform te koppelen:

 1. Plak in het eerste tekstvak de koppeling die doorverwijst naar de algemene voorwaarden.

 2. Plak in het tweede tekstvak de koppeling die doorverwijst naar het privacybeleid.

B. Om de algemene voorwaarden en het privacybeleid rechtstreeks te schrijven of te plakken op het platform:

 1. Schrijf of plak in het tekstvak van het tabblad Algemene voorwaarden de algemene voorwaarden.

 2. Schrijf of plak in het tekstvak van het tabblad Privacybeleid het privacybeleid.

Opmerking

Er zijn sjablonen van algemene voorwaarden en het privacybeleid, die kunnen worden ingevuld, beschikbaar enkel op basis van de Franse wetgeving (in het Frans en het Engels) en de Amerikaanse wetgeving (in het Engels). Klik op de knop "Gebruik een sjabloon" onder het tekstvak om een sjabloon te gebruiken. Daarna kunnen de gegenereerde gebruiksvoorwaarden in het tekstvak worden bijgewerkt.

Licenties

Wanneer de metadata van een dataset in het Informatietabblad wordt geconfigureerd, dient de licentie die aan die dataset gekoppeld is, te worden gedefinieerd door gebruik te maken van een drop-down selectie van vooraf gedefinieerde licenties. Om de licenties die opgesomd staan in de drop-down selectie te definiëren, ga naar Configuratie > Legals. Ga in deze subrubriek van het back office menu naar de rubriek "Licenties".

../../_images/license_configuration.png
 1. Klik op de knop Licentie toevoegen.

 2. Schrijf in de kolom Labels, het label van de licentie. Het label zal zowel in de drop-down selectie in de back office alsook in het Informatietabblad van een gepubliceerde dataset in de front office worden weergegeven. Er moet één label per taal beschikbaar zijn op het domein.

 3. (optioneel) In de kolom met URL's, vermeld de officiële website van de gedefinieerde licentie om meer informatie terug te vinden over die licentie. Er kan één URL per taal beschikbaar zijn op het domein.

 4. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek van de pagina.

Opmerking

Wanneer er geen URL weergegeven staat voor een van de talen, zal het platform ervan uitgaan dat er inderdaad geen URL gekoppeld is aan het licentielabel voor één taal. Het licentielabel dat weergegeven wordt in de front office zal niet kunnen worden aangeklikt wanneer het portaal is ingesteld op die taal.

Klik op de knop icon-trash om een licentie te verwijderen.